“ne… ne…” Bağlacının Yazımı

⇒  “ne… ne…” bağlacının kullanıldığı cümleler; biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümlelerdir. Bu yüzden bu bağlaç ile kurulan cümlelerin yüklemlerinin olumsuzluk bildiren ekleri ve sözcükleri (-me/-ma; -sız, -siz, -suz, -süz; yok; değil) almaması, biçimce olumlu olması gerekir.

Örnekler:

Ne Ayşe ne Fatma okul gezisine katılmadı. (Yanlış)

Ne Ayşe ne Fatma okul gezisine katıldı. (Doğru)

(Anlamı: Ayşe de Fatma da okul gezisine katılmadı.)

 

Beni ne ailem ne de dostlarım anlamadı. (Yanlış)

Beni ne ailem ne de dostlarım anladı. (Doğru)

(Anlamı: Beni ailem de dostlarım da anlamadı.)

 

Yukarıdaki örneklerdeki doğru kullanımlara baktığımızda cümleyi biçim olarak olumsuz yapacak “ olumsuzluk eki (-me/-ma), -sız, -siz, -suz, -süz, yok, değil” gibi eklere ve sözcüklere yer verilmemiştir. Bu yüzden bu cümleler biçimce olumludur.

Yukarıdaki cümlelerin anlamlarınaa baktığımızda ise olumsuzluk anlamı taşıdığını görürüz. Dolayısıyla bu cümleler anlamca olumludur.