Harfler (Ünlü Harfler – Ünsüz Harfler)

Ses, ciğerlerden gelen havanın ses yolunda yaptığı, ağızdan çıkarak yayılan titreşim olarak tanımlanır.

Harf, dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi (abece) oluşturan, sözcükleri yazmaya yarayan işaretlerden her biridir.

Alfabe (abece), bir dilin ses imlerinin belli bir düzene göre dizilmesinden oluşan dizge, bir dilin ses imlerinin tümüdür.

Dilimizde 29 ses vardır, ve bu sesleri simgeleyen 29 harf (a,b,c,ç,d,e,f,g,ğ,h,ı,i,j,k,l,m,n,o,ö,p,r,s,ş,t,u,ü,v,y,z) vardır. Bunlar ünlü harfler ve ünsüz harfler olmak üzere ikiye ayrılır.

 

1.Ünlü Harfler (Sesli Harfler)

” a, e, ı, i, o, ö, u, ü “

Ünlü (sesli) harfler, ses yolunda herhangi bir engele uğramadan rahat bir şekilde ağzımızdan çıkan seslerdir. Bu sesler tek başına okunabilir ve hece oluşturabilir. Türkçede 8 ünlü (4 kalın ünlü, 4 ince ünlü) yer alır.

Ünlü (Sesli) Harfler:   a, e, ı, i, o, ö, u, ü

Kalın Ünlüler:  a, ı, o, u

İnce Ünlüler:  e, i, ö, ü

 

2.Ünsüz Harfler (Sessiz Harfler)

b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z

Ünsüz (sessiz) harfler, ünlü harfler gibi tek başlarına söylenemezler, ünlü harflerin yardımıyla söylenebilen harflerdir. Dilimizde yer alan 21 ünsüz harfin 8’i sert ünsüz, 13’ü yumuşak ünsüzdür.  Ünsüz harfler yanlarına “e” ünlüsü getirilerek okunur: be, ce, de, fe, ge…

Ünsüz (Sessiz) Harfler: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z

Sert Ünsüzler: ç, f, h, k, p, s, ş, t

Yumuşak Ünsüzler: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z