Testler

27 Mar, 2019

8. Sınıf Yazım Kuralları Testi-3

1. Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? A. Bu olayda madur kadın ve çpcuktu....

27 Mar, 2019

8. Sınıf Yazım Kuralları Testi-1

1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? A. Anayol     B. Anadil C. Anayasa  D. Anadüşünce...

19 Mar, 2019

8. Sınıf Fiilimsiler (Eylemsiler) Testi-3

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır? A. Bahçede oynamayı bile bilmiyoruz....

19 Mar, 2019

8. Sınıf Fiilimsiler (Eylemsiler) Testi-2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi vardır? A. Karlı dağların zirvesine çıkmak istiyordu. B....

17 Mar, 2019

8. Sınıf Fiilimsiler (Eylemsiler) Testi-1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur? A. Dışarıdan bağrışmalar geliyordu. B. Söylenmemiş bir masal gibidir...

17 Mar, 2019

8. Sınıf Paragrafta Anlam (Karma) Testi-7

1. Buradan Akçakoca’ya kadar öyle kayalık öyle sarptır ki dağlar, bir evin kapladığı alandan daha...