Sözcükte Anlam Çalışma Kağıtları

Sözcükte Anlam-1

Sözcükte Anlamı -2

Eş Anlamlı Sözcükler-1

Eş Sesli Sözcükler-1

Deyimler-1

Deyimler-2

Düşüncenin Yönünü Değiştiren İfadeler-1

Cümlede Anlam Çalışma Kağıtları

Sebep Sonuç, Amaç Sonuç, Koşul Sonuç Cümleleri-1

Sebep Sonuç, Amaç Sonuç, Koşul Sonuç Cümleleri-2

Sebep Sonuç, Amaç Sonuç, Koşul Sonuç Cümleleri-3

Sebep Sonuç, Amaç Sonuç, Koşul Sonuç Cümleleri-4

Öznel ve Nesnel Anlatım-1

Öznel ve Nesnel Anlatım-2

Kalıplaşmış İfadeler-1

Doğrudan ve Dolaylı Anlatım-1

Doğrudan ve Dolaylı Anlatım-2

Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri-1

Parçada/Paragrafta Anlam Çalışma Kağıtları

Paragrafta Anlam-1

Paragrafta Anlam-2

Paragrafta Anlam-3

Paragrafta Anlam-4

Paragrafta Anlam-5

Paragrafta Anlam-6

Paragrafta Anlam-7 

Paragrafta Anlam-8

Paragrafta Anlam-9

Kompozisyon Yazma Çalışma Kağıtları

Kompozisyon Yazma-1

Kompozisyon Yazma-2

Hikaye Tamamlama-1

Hikaye Tamamlama-2

Sorulardan Hareketle Hikaye Yazma-1

Sorulardan Hareketle Hikaye Yazma-2

Söz Sanatları Çalışma Kağıtları

Söz Sanatları-1

Fiilimsiler Çalışma Kağıtları

Fiilimsiler-1

Fiilimsiler-2

Fiilimsiler-3

Fiilimsiler-4

Fiilimsiler-5

Fiilimsiler-6

Fiilimsiler-7

Fiilimsiler-8

Fiilimsiler-9

Fiilimsiler-10

Fiilimsiler-11

Fiilimsiler-12

Fiilimsiler-13

Fiilimsiler-14

Fiilimsiler-15

Fiilimsiler-16

Fiilimsiler-17 ,

Fiilimsiler-18

Fiilimsiler-19

Fiilimsiler-20

Fiilimsiler-21

Cümlenin Ögeleri Çalışma Kağıtları

Yüklem-1

Özne-1

Özne-2

Nesne-1

Nesne-2

Yer Tamlayıcısı-1

Yer Tamlayıcısı-2

Zarf Tamlayıcısı-1

Zarf Tamlayıcısı-2

Cümle Dışı Unsur-1

Cümlenin Ögeleri-1

Cümlenin Ögeleri-2

Cümlenin Ögeleri-3

Cümlenin Ögeleri-4

Cümlenin Ögeleri-5

Cümlenin Ögeleri-6

Cümlenin Ögeleri-7

Cümlenin Ögeleri Genel Tekrar-1

Cümlenin Ögeleri Genel Tekrar-2

Cümlenin Ögeleri Genel Tekrar-3

Cümlenin Ögeleri Genel Tekrar-4

Fiillerde Çatı Çalışma Kağıtları

Fiillerde Çatı-1

Fiillerde Çatı-2

Fiillerde Çatı-3

Fiillerde Çatı-4

Fiillerde Çatı-5

Fiillerde Çatı-6

Fiillerde Çatı-7

Fiillerde Çatı-8

Fiillerde Çatı-9

Fiillerde Çatı-10

Fiillerde Çatı-11

Fiillerde Çatı-12

Cümle Türleri Çalışma Kağıtları

Yüklemin Türüne Göre Cümleler-1

Yüklemin Türüne Göre Cümleler-2

Yüklemin Türüne Göre Cümleler-3

Yüklemin Türüne Göre Cümleler-4

Yüklemin Türüne Göre Cümleler-5

Anlamlarına Göre Cümleler-13

Öge Dizilişine Göre Cümleler-1

Öge Dizilişine Göre Cümleler-2

Öge Dizilişine Göre Cümleler-3

Öge Dizilişine Göre Cümleler-4

Öge Dizilişine Göre Cümleler-5

Yapılarına Göre Cümleler-1

Yapılarına Göre Cümleler-2

8. Sınıf Cümle Türleri Genel Tekrar-1

Noktalama İşaretleri Çalışma Kağıtları

Noktalama İşaretleri-1

Noktalama İşaretleri-2

Noktalama İşaretleri-3

Noktalama İşaretleri-4

Yazım Kuralları Çalışma Kağıtları

Yazım Kuralları-1

Yazım Kuralları-2

Yazım Kuralları-3

Yazım Kuralları-4

Yazım Kuralları-5

Yazım Kuralları-6

Yazım Kuralları-7

Yazım Kuralları-8

Yazım Kuralları-9

Yazım Kuralları-10

Yazım Kuralları-11

Yazım Kuralları-12

Anlatım Bozuklukları Çalışma Kağıtları

Anlatım Bozuklukları-1

Anlatım Bozuklukları-2