1. Ana Sayfa
  2. Çalışma Kağıtları
  3. 7. Sınıf Sözcükte Anlam (Eş Anlamlı Sözcükler) Çalışma Kağıdı-5

7. Sınıf Sözcükte Anlam (Eş Anlamlı Sözcükler) Çalışma Kağıdı-5


Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını belirtilen bölümlere yazınız.

SÖZCÜKEŞ ANLAMISÖZCÜKEŞ ANLAMISÖZCÜKEŞ ANLAMI
1-adale 56-itibar 111-numune 
2-akıl 57-iye 112-istikbâl 
3-al 58-izah 113-hikâye 
4-aylık 59-kelime 114-önder 
5-barış 60-kabiliyet 115-ozan 
6-biçim 61-kabahat 116-mektep 
7-birey 62-kâfi 117-imkân 
8-beyaz 63-kaide 118-obje 
9-çeşit 64-kâinat 119-objektif 
10-cevap 65-kalp 120-subjektif 
11-cümle 66-karambol 121-prensip 
12-dil 67-kaybetmek 122-parazit 
13-devre 68-kaygı 123-pak 
14-edat 69-kem 124-rivayet 
15-emniyet 70-kıraathane 125-rüzgâr 
16-ek 71-kıt 126-albüm 
17-espri 72-kıymet 127-tesadüf 
18-enteresan 73-kifayet 128-rejisör 
19-ece 74-kudret 129-ray 
20-fiil 75-küs 130-sembol 
21-fayda 76-kara 131-rütbe 
22-fakir 77-kibir 132-rehber 
23-güz 78-lâf 133-sade 
24-güç(gerçek a.) 79-lâl 134-samimi 
25-güç(mecaz a.) 80-lisan 135-sebep 
26-giz 81-lokal 136-seda 
27-görev 82-lûgat 137-seviye 
28-gaddar 83-lüzum 138-seyyar 
29-gaflet 84-mesut 139-sıfat 
30-gani 85-mânâ 140-imtihan 
31-garaz 86-merasim 141-sıska 
32-harp 87-mağlup 142-sima 
33-hasım 88-maharetli 143-sohbet 
34-hısım 89-mahcup 144-netice 
35-hasret 90-mahrum 145-sual 
36-haşarı 91-mahsûl 146-ehemmiyet 
37-haşere 92-maksat 147-şahit 
38-hatır 93-maksi 148-şart 
39-hatıra 94-maraz 149-şuur 
40-hediye 95-malum 150-tabiat 
41-hibe 96-mükemmel 151-tabip 
42-hisse 97-mâzi 152-teklif 
43-hür 98-mebus 153-millet 
44-hürriyet 99-mecburi 154-milli 
45-hekim 100-meçhul 155-vasıta 
46-ilân 101-mesafe 156-vatan 
47-indeks 102-mesken 157-vecize 
48-ihtimal 103-mıntıka 158-viraj 
49-icar 104-muallim 159-vaziyet 
50-icat 105-muhacir 160-sene 
51-ispat 106-nehir 161-eser 
52-istiklâl 107-nem 162-kanun 
53-zam 108-şahıs 163-mağlubiyet 
54-zaman 109-ziraat 164-zirve 
55-zinde 110-nazik 165-sema 
Yorum Yap

Yorum Yap

Bu yazının yorum fonksiyonları kapatılmıştır.