Sözcükte Anlam

Eş Anlamlı Sözcükler-1

Eş Anlamlı Sözcükler-2

Eş Anlamlı Sözcükler-3

Zıt Anlamlı Sözcükler-1

Zıt Anlamlı Sözcükler-2

Gerçek, Mecaz, Yan Anlam-1

Gerçek, Mecaz, Yan Anlam-2

Gerçek, Mecaz, Yan Anlam-3

Cümlede Anlam

Nesnel-Öznel Anlatım-1

Nesnel-Öznel Anlatım-2

Sebep Sonuç Cümleleri-1

Deyimler-1

Deyimler-2

Deyimler-3

Atasözleri-1

Atasözleri-2

Kelimelerden Cümle Oluşturma-1

Kelimelerden Cümle Oluşturma-2

Anlam Özelliklerine Göre Cümleler-1

Anlam Özelliklerine Göre Cümleler-2

Anlam Özelliklerine Göre Cümleler-3

Parçada Anlam

Parçada Anlam-1

Parçada Anlam-2

Parçada Anlam-3

Parçada Anlam-4

Kompozisyon Yazma

Kompozisyon Yazma-1

Kompozisyon Yazma-2

Kompozisyon Yazma-3

Sorulardan Hareketle Hikaye Yazma-1

Sorulardan Hareketle Hikaye Yazma-2

Bilgileri Harekete Geçirme-1

Mektup Yazma-1

Öykü Tamamlama-1

Paragraf Tamamlama-1

Metin Türleri

Metin Türleri-1

Şiir Bilgisi

Şiir Bilgisi-1

Konularına Göre Şiir Türleri-1

Fiiller – Ek Fiil

Fiiller (Eylem)

Fiil Çekimi-1

Fiil Çekimi-2

Dilek Kipleri Kağıdı-1

Basit Zamanlı Fiiller-1

Basit Zamanlı Fiiller-2

Fiillerin Anlam Özelliği-1

Fiillerin Anlam Özelliği-2

Fiillerin Anlam Özelliği-3

Fiillerin Anlam Özelliği-4

Fiillerin Anlam Özelliği-5

Fiillerde Soru-1

Fiillerde Soru-2

Birleşik Zamanlı Fiiller

Birleşik Zamanlı Fiiller-1

Birleşik Zamanlı Fiiller-2

Birleşik Zamanlı Fiiller-3

Birleşik Zamanlı Fiiller-4

Birleşik Zamanlı Fiiller-5

Birleşik Zamanlı Fiiller-6

Birleşik Zamanlı Fiiller-7

Fiilde Anlam Kayması

Fiilde Anlam Kayması-1

Fiilde Anlam Kayması-2

Fiilde Anlam Kayması-3

Fiilde Anlam Kayması-4

Fiilde Yapı

Fiilde Yapı-1

Fiilde Yapı-2

Fiilde Yapı-3

Fiilde Yapı-4

Fiilde Yapı-5

Ek Fiil (Ek Eylem)

Ek Fiil-1

Ek Fiil-2

Ek Fiil-3

Ek Fiil-4

Ek Fiil-5

Ek Fiil-6

Ek Fiil-7

Ek Fiil-8

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri-1

Noktalama İşaretleri-2

Noktalama İşaretleri-3

Noktalama İşaretleri-4

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları Çalışma Kağıdı-1

Yazımı Karıştırılan Sözcükler-1

Yazımı Karıştırılan Sözcükler-2

Yazımı Karıştırılan Sözcükler-3

Yazımı Karıştırılan Sözcükler-4

Zarf ve Zarf Çeşitleri

Zarflar ve Zarf Türleri-1

Zarflar ve Zarf Türleri-2

Zarflar ve Zarf Türleri-3

Zarflar ve Zarf Türleri-4

Zarflar ve Zarf Türleri-5

Zarflar ve Zarf Türleri-6

Zarflar ve Zarf Türleri-7