Bu sayfamızda Türkçe konu anlatımlarını bulabilirsiniz.

6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımları

1. Anlam Bilgisi

1.1. Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam Özellikleri

Gerçek Anlam

Mecaz Anlam

Terim Anlam

Sözcükte Anlam İlişkileri

Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler

Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler

Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler

Deyimler

Atasözleri

1.2. Cümlede Anlam

Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri

Amaç-Sonuç Cümleleri

Koşul (Şart) Cümleleri

Karşılaştırma Cümleleri

Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler

Örtülü Anlam

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)

Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar, Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)

Cümleye Hakim Olan Duygu (Yakınma, Hayıflanma, Sitem, Pişmanlık, Özlem, Ön Yargı, Şaşırma, Endişe, Küçümseme, Azımsama, Beklenti, Yadsıma Cümleleri)

1.3. Parçada Anlam

Anlatım Biçimleri (Betimleme, Öyküleme, Açıklama, Tartışma)

Düşünceyi Geliştirme Yolları (Tanımlama, Karşılaştırma, Örnekleme, Tanık Gösterme, Benzetme, Sayısal Verilerden Yararlanma)

Anlatıcı Türleri (Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım, Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım)

Anlatıcı Bakış Açıları (Kahraman, Gözlemci ve Hâkim Bakış Açısı)

Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu)

Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)

Görsel Yorumlama

Tablo ve Grafik Okuma

 

2. Yazım Bilgisi

Yazım (İmla) Kuralları

Büyük Harflerin Yazımı

Sayıların Yazımı

Birleşik Sözcüklerin Yazımı

“de / da” nın Yazımı

“ki” Bağlacının Yazımı

“mi” Soru Ekinin Yazımı

“ne… ne…” Bağlacının Yazımı

Kısaltmaların Yazımı

İkilemelerin Yazımı

Pekiştirmelerin Yazımı

Tarihlerin Yazımı

Yazımı Karıştırılan Sözcükler

Noktalama İşaretleri (Nokta,Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi)

 

3. Dil Bilgisi

Kök (İsim ve Fiil Kökleri)

Ek (Yapım Ekleri ve Çekim Ekleri)

Yapım Ekleri

Çekim Ekleri

Yapı Bakımından Sözcükler (Basit, Türemiş ve Birleşik Sözcükler)

İsimler (Adlar) ve İsim Türleri

Sıfat

Tamlamalar (İsim Tamlaması, Sıfat Tamlaması)

Zamir

Edat

Bağlaç

Ünlem

 

4. Metin Türleri ve Söz Sanatları

Söz Sanatları (Abartma, Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Karşıtlık )

Metin (Yazı) Türleri (Anı, Mektup, Tiyatro, Gezi yazısı, Hikâye) 

Şiir (Nazım) Türleri

Şiirde Ahenk Unsurları (Ölçü, Uyak, Redif)