5. SINIF TÜRKÇE 2018 – 2019 MEB KAZANIM TESTLERİ

TEST 1 (Sözcükte Anlam – 1 – Çok Anlamlılık) (İndir)

TEST 2 (Sözcükte Anlam – 2 – Sözcükler Arası Anlam İlişkisi – Söz Sanatları) (İndir)

TEST 3 (Kökler ve Ekler) (İndir)

TEST 4 (Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Söz Grupları – Deyimler ve Atasözleri – Özdeyişler)) (İndir)

TEST 5 (Cümlede Anlam – 1) (İndir)

TEST 6 (Parçada Anlam – 1 (Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık – Yardımcı Düşünce)) (İndir)

TEST 7 (Ses Bilgisi) (İndir)

TEST 8 (Parçada Anlam – 2 (Giriş-Gelişme-Sonuç – Parça Oluşturma – Parça Tamamlama)) (İndir)

TEST 9 (Cümlede Anlam – 2) (İndir)

TEST 10 (Yazım Kuralları) (İndir)

TEST 11 (Noktalama İşaretleri) (İndir)

TEST 12 (Metin Türleri) (İndir)

TEST 13 (Parçada Anlam – 3 (Hikâye Unsurları – Anlatıcı – Gerçek ve Kurgusal Unsurlar ) (İndir)

TEST 14 (Görsel Okuma) (İndir)

TEST 15 (Parçada Anlam – 4 (Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık – Yardımcı Düşünce)) (İndir)

TEST 16 (Parçada Anlam – 5 (Karma)) (İndir)

CEVAP ANAHTARI(İndir)

 

5. SINIF TÜRKÇE 2017 – 2018 MEB KAZANIM TESTLERİ

01-Sözcükte Anlam-1 (Çok Anlamlılık)(İndir)

02-Sözcükte Anlam-2 (Sözcükler Arası Anlam İlişkisi – Söz Sanatları)(İndir)

03-Kökler ve Ekler(İndir)

04-Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Sözcük Grupları, Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler)(İndir)

05-Cümlede Anlam-1(İndir)

06-Parçada Anlam-1 (Ana Düşünce-Ana Duygu-Konu-Başlık-Yardımcı Düşünce)(İndir)

07-Ses Bilgisi(İndir)

08-Parçada Anlam-2 (Giriş-Gelişme-Sonuç – Parça Oluşturma – Parça Tamamlama – Geçiş ve Bağlantı İfadeleri)(İndir)

09-Cümlede Anlam-2(İndir)

10-Yazım Kuralları(İndir)

11-Noktalama İşaretleri(İndir)

12-Metin Türleri(İndir)

13-Parçada Anlam-3 (Metin Karşılaştırma)(İndir)

14-Görsel Okuma(İndir)

15-Parçada Anlam-4 (Ana Düşünce-Ana Duygu-Konu-Başlık-Yardımcı Düşünce)(İndir)

16-Parçada Anlam-5 (Karma)(İndir)

CEVAP ANAHTARI(İndir)

 

5.SINIF TÜRKÇE 2016-2017 MEB TÜRKÇE KAZANIM TESTLERİ

TEST 01 / SÖZCÜKTE ANLAM-1 (Çok Anlamlılık)(İndir)

TEST 02 / SÖZCÜKTE ANLAM-2 (Sözcükler Arası Anlam İlişkisi)(İndir)

TEST 03 / SÖZ GRUPLARINDA ANLAM (Söz Grupları – Deyimler ve Atasözleri – Özdeyişler)(İndir)

TEST 04 / CÜMLEDE ANLAM-1(İndir)

TEST 05 / İSİMLER – İSİM TAMLAMALARI(İndir)

TEST 06 / PARÇADA ANLAM-1(İndir)

TEST 07 / ÇEKİM EKLERİ – YAPIM EKLERİ(İndir)

TEST 08 / CÜMLEDE ANLAM 2(İndir)

TEST 09 / PARÇADA ANLAM 2(İndir)

TEST 10 / PARÇADA ANLAM 3(İndir)

TEST 11 / PARAGRAFTA YAPI(İndir)

TEST 12 / SIFATLAR(İndir)

TEST 13 / PARÇADA ANLAM – 5 (Anlatım Yöntemleri – Hikâye Edici ve Bilgilendirici Metinler)(İndir)

TEST 14 / SES BİLGİSİ – YAZIM KURALLARI(İndir)

TEST 15 / NOKTALAMA İŞARETLERİ(İndir)

TEST 16 / GÖRSEL OKUMA(İndir)

CEVAP ANAHTARI(İndir)

 

 

5. SINIF TÜRKÇE 2015-2016 MEB TÜRKÇE KAZANIM TESTLERİ

01-Sözcükte Anlam-1 (Çok Anlamlılık)

02-Sözcükte Anlam-2 (Sözcükler Arası Anlam İlişkisi)

03-İsim-Zamir

04-Sözcükte Anlam-3 (Sözcük Gruplarında Anlam – Deyimler ve Atasözleri)

05-Sözcükte Anlam-4 (Sözcük Gruplarında Anlam – Deyimler ve Atasözleri)

06-Cümlede Anlam-1

07-Cümlede Anlam-2

08-Parçada Anlam-1 (Ana Düşünce-Şiirde Ana Duygu-Konu-Yardımcı Düşünce-5N1K)

09-Parçada Anlam-2 (Ana Düşünce-Şiirde Ana Duygu-Konu- 5N1K)

10-Yazım Kuralları

11-Sıfat-Zarf

12-Parçada Anlam-3 (Parça Oluşturma ve Metin Tamamlama)

13-Görsel Okuma

14-Noktalama İşaretleri

15-Parçada Anlam-4 (Anlatım Biçimleri ve Hikâye Unsurları)

16-Fiil (Eylem) – Edat – Bağlaç – Yapım Ekleri

Cevap Anahtarı