İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Çalışma Kağıtları
 3. 5. Sınıf Ses Olayları Çalışma Kağıtları

5. Sınıf Ses Olayları Çalışma Kağıtları


A. Aşağıdaki sözcüklerin büyük ünlü uyumuna uyup uymadığını yanındaki boşluğa yazınız.

seçim     (   uyar   )       sinema       (             )        süreklilik   (             )        müzisyen (             )

telefon  (             )         kanatlı        (             )        bekleyiş    (             )         sıradan     (             )

mektup (             )         televizyon  (             )        kıyafet       (             )         çalışkan   (             )

millet      (             )       tahmin        (             )        program    (             )         güneş       (             )

 

B. Aşağıdaki sözcüklerden yer alan ses olayını işaretleyiniz.  

SözcükYumuşamaBenzeşmeÜnlü DüşmesiÜnsüz TüremesiÜnlü Daralması
hissetmek
kulağımıza
atkı
gönlümde
başlıyor
kalbi
çiçekçimiz
dinliyoruz
hakkınız
çorabımın

 

 

C. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerde hangi ses olayı olduğunu karşılarındaki boşluğa yazınız. (ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması, ünsüz türemesi, ünlü düşmesi)

 1. Gereğinden fazla tükettik                    (                                                                    )
 2. Sırrını benimle paylaştığı için mutlu.  (                                                                   )
 3. Kitabı masanın üzerine bıraktı.           (                                                                    )
 4. Gözlüğünü yere düşürdü.                    (                                                                    )
 5. Sözleri kılıçtan  kesindi                         (                                                                    )
 6. Senin affına sığınıyorum.                      (                                                                    )
 7. Hava sıcaklığı ortalamanın altındaydı.(                                                                    )
 8. Yere düşünce omzunu  incitmiş           (                                                                    )
 9. Hakim bu davanın reddine karar verdi.(                                                                    )
 10. Çorabının alt kısmı yırtılmıştı.                (                                                                    )
 11. Burnundan kan akıyordu.                       (                                                                    )
 12. Bu sırrı kimseye söylememelisin.           (                                                                    )

 

D. Aşağıdaki cümlelerde ünlü daralması olan sözcüklerin altını çiziniz.

 1. Emrah yeni aldığı parfümü kokluyor.
 2. Dışarı çıkmak için seni bekliyorum.
 3. Artık buralara gelmiyordu.
 4. Acele edin, birazdan oyun başlıyor!
 5. Tarıklara gittiğimde yemek yiyorlardı.
 6. Sürekli senin yolunu gözlüyorum.
 7. Bir haftadır telefondan seni arıyorum.
 8. Ayakkabısının bağcıklarını bağlıyordu.

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

A. 

seçim     (  uyar  )        sinema       (  uymaz  )        süreklilik   (  uyar  )         müzisyen (  uyar  )

telefon  (  uymaz  )     kanatlı        (  uyar  )            bekleyiş    (  uyar  )         sıradan     (  uyar  )

mektup (  uymaz  )     televizyon  (  uymaz  )        kıyafet       (  uymaz  )     çalışkan   (  uyar  )

millet      (   uyar  )       tahmin        (  uymaz )        program    (  uyar  )        güneş       (  uyar  )

 

B. 

SözcükYumuşamaBenzeşmeÜnlü DüşmesiÜnsüz TüremesiÜnlü Daralması
hissetmekX
kulağımızaX
atkıX
gönlümdeX
başlıyorX
kalbiX
çiçekçimizX
dinliyoruzX
hakkınızX
çorabımınX

 

C. 

 1. tükettik     ( ünsüz benzeşmesi )
 2. paylaştığı   ( ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması)
 3. Kitabı     (ünsüz yumuşaması )
 4. Gözlüğünü      (ünsüz yumuşaması)
 5. kılıçtan        ( ünsüz benzeşmesi)
 6. affına    (ünsüz türemesi)
 7. sıcaklığı . (ünsüz yumuşaması)
 8. omzunu  (ünlü düşmesi)
 9. reddine  (ünsüz türemesi)
 10. Çorabının  ünsüz yumuşaması)
 11. Burnundan   (ünlü düşmesi)
 12. sırrı        (ünsüz türemesi)

 

D. Aşağıdaki cümlelerde ünlü daralması olan sözcüklerin altını çiziniz.

 1. kokluyor.
 2. bekliyorum.
 3. gelmiyordu.
 4. başlıyor!
 5. yiyorlardı.
 6. gözlüyorum.
 7. arıyorum.
 8. bağlıyordu.
Yorum Yap

Yorum Yap

Bu yazının yorum fonksiyonları kapatılmıştır.