Sözcükte Anlam

Gerçek ve Mecaz Anlam-1

Terim Anlamlı Sözcükler-1

Yan Anlamlı Sözcükler-1

Çok Anlamlılık-1

Eş Anlamlı, Zıt Anlamlı, Eş Sesli Sözcükler-1

Deyimler-1

Deyimler-2

Yansıma Sözcükler-1

İkilemeler-1

Cümlede Anlam

Cümle Oluşturma-1

Cümle Oluşturma-2

Karşılaştırmalar-1

Öznel – Nesnel Anlam-1

Anlam Özelliklerine Göre Cümleler-1

Anlam Özelliklerine Göre Cümleler-2

Cümlede Anlam Genel Tekrar-1

5N 1K

Çalışma Kağıdı:  –1  –2 –3 –4 –5 –6  –12 –13 –14 -15 –16 –17

–18 –19 –20 –21 –22 –23 –24 –25 –26 –27 –28 –29 –30 –31 –32 –33 –34

İsimler ve İsim Türleri

İsim ve İsim Türleri-1

İsim ve İsim Türleri-2

Kökler ve Ekler

Kök ve Ekler-1

Kök ve Ekler-2

Kök ve Ekler-3

Kök ve Ekler-4

Kök ve Ekler-5

Kök ve Ekler-6

Kök ve Ekler-7

Kök ve Ekler (Yapılarına Göre Sözcükler)-8

Hal Ekleri

Hal Ekleri-1

Hal Ekleri-2

Hal Ekleri-3

Hal Ekleri-4

Hal Ekleri-5

Parçada Anlam

Paragraf Oluşturma-1

Paragraf Sıralama-1

Paragrafta Ana Düşünce-1

Paragrafın Konusunu Belirleme-1

Şiirin Ana Duygusunu Belirleme-1

Paragrafta Başlık ve Ana Düşünce-1

Paragrafta Ana Düşünce ve Konu-1

Sıfatlar

Sıfatlar-1

Sıfatlar-2

Sıfatlar-3

Tamlamalar

İsim Tamlaması-1

Sıfat Tamlaması-2

Metin Türleri

Metin Türleri (Masal)-1

Metin Türleri (Hikaye)-2

Metin Türleri (Mektup)-3

Metin Türleri (Anı-Günlük)-4

Metin Türleri (Deneme-Makale)-5

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri ( Nokta)-1

Noktalama İşaretleri ( Virgül)-2

 Noktalama İşaretleri ( Noktalı Virgül)-3

Noktalama İşaretleri (iki nokta) -4

Noktalama İşaretleri (Üç Nokta)-5

Noktalama İşaretleri (Ünlem İşareti)-6

Noktalama İşaretleri (Soru İşareti)-7

Noktalama İşaretleri (Kesme İşareti)-8

Noktalama İşaretleri (Tırnak İşareti)-9

Noktalama İşaretleri (Yay Ayraç)-10

Noktalama İşaretleri (Kısa Çizgi-Uzun Çizgi-Eğik Çizgi)-11

Noktalama İşaretleri Genel Tekrar-1

Noktalama İşaretleri Genel Tekrar-2

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları (Tarihlerin ve Büyük Harflerin Yazımı)-1

Yazım Kuralları (Büyük Harflerin Yazımı- Yön Adlarının Yazımı)-2

Yazım Kuralları (Tarihlerin Yazımı)-3

Yazım Kuralları (Yön Adlarının Yazımı)-4

Yazım Kuralları (Yazımı Karıştırılan Sözcükler)-5

Yazım Kuralları ( ”de” ve ”ki”nin Yazımı)-6

Yazım Kuralları ( Sayıların Yazımı)-7

Yazım Kuralları ( mi’nin yazımı)-8

Yazım Kuralları (”de, ki, mi”nin Yazımı)-9

Ses Olayları

Ses Olayları-1

Ses Olayları-2