Aylar: Aralık 2018

1 Ara, 2018

8. Sınıf Fiillerde Çatı Çalışma Kağıdı-12

Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini çatılarına göre inceleyip parantezle belirtilen yerlere yazınız. 1.Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir.  (……………………………-……………………………………..)...

1 Ara, 2018

8. Sınıf Fiillerde Çatı Çalışma Kağıdı-11

Aşağıdaki cümleleri nesne yüklem ilişkisi açısından (geçişli, geçişsiz) inceleyiniz. CÜMLELER GEÇİŞLİ GEÇİŞSİZ 1. Çarşıya giderken...

1 Ara, 2018

8. Sınıf Fiillerde Çatı Çalışma Kağıdı-10

Aşağıdaki cümleleri özne yüklem ilişkisi açısından (etken,edilgen) inceleyiniz. CÜMLELER ETKEN EDİLGEN 1. Bayram için bütün...